Zwycięzcy

Zwycięzcy obozów informatycznych. Zwycięzcą jest osoba, która zdobyła I miejsce w najwyższej grupie podczas obozu.

Obóz Imię i Nazwisko Szkoła
I PROSERWY (2008)  Adrian Jaskółka  I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
II PROSERWY (2009)  M. Makarewicz / Łukasz Jocz I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
III PROSERWY (2010)  Mateusz Kopeć I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
IV ILOCAMP (2011)  Karol Farbiś VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
V ILOCAMP (2012)  Marek Sokołowski I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
VI ILOCAMP (2013)  Karol Farbiś VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
VII ILOCAMP (2013)  Michał Glapa V LO im. Augusta Witowskiego w Krakowie
VIII ILOCAMP (2014)  Marek Sokołowski I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
IX ILOCAMP (2014)  Maciej Hołubowicz I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
X ILOCAMP (2015)  Mateusz Radecki VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
XI ILOCAMP (2015) Mateusz Radecki VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu
XII ILOCAMP (2016) Mateusz Radecki VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu