Historia obozu

Pierwszy obóz naukowy został zorganizowany we wrześniu 2008 z inicjatywy Ireneusza Bujnowskiego i Iwony Bujnowskiej. Od początku obóz przybrał formę tygodniowego wyjazdu, na którym uczestnicy rozwiązują zadania matematyczne i informatyczne. Trzy pierwsze obozy zorganizowane były w ośrodku wypoczynkowym PROserwy w Serwach koło Augustowa.

 

osrodek

Zajęcia

Obóz ma profil typowo naukowy -- rankami uczestnicy mierzą się z zadaniami, popołudniu, po krótkiej przerwie na obiad i zajęcia sportowe, idą ma omówienia zadań oraz liczne wykłady. Rozkład dnia jest dość napięty, czas wolny obozowiczów to jedynie późny wieczór.
Zadania, warsztaty i wykłady mają bardzo zróżnicowany poziom -- najłatwiejsze dostosowane są do osób dopiero zaczynających naukę pozaszkolną, najtrudniejsze nastawione są na osoby uczestniczące w olimpiadach: obecnych lub przyszłych finalistów i laureatów.

Kadra i uczestnicy

Tradycyjnie kadrę naukową obozu stanowią byli olimpijczycy z Podlasia, absolwenci I LO w Białymstoku, a obecnie studenci Uniwersytetu Warszawskiego.
Obóz nie jest zamknięty dla osób z zewnątrz. W poprzednich latach uczestnikami obozu byli także uczniowie innych białostockich liceów, liceów z Olsztyna, Łomży, Warszawy.
Obóz skorzystał na doświadczeniach uczestników kadry z innych tego typu imprez. W porównaniu z nimi bardzo duży nacisk jest położony na sprawną ogranizację obozu -- przeciwdziałanie chaosowi, problemom technicznym i brakowi informacji.